Östra Gymnasiets labbserver

Servern har installerats om oktober 2017.

Kontakta mig (Markus Pettersson) ifall något inte fungerar som tidigare eller vill ha tillgång till något arbete som tidigare låg på servern.

Info

HTTPS: TRUE